Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Zorgen over hypo's

Veel mensen met diabetes maken zich zorgen over hypo's. Er zijn verschillende redenen te noemen waarom mensen bang zijn voor hypo's. De angst dat je 'zomaar' buiten bewustzijn kunt raken, de controle over jezelf verliest of door jou anderen iets overkomt. Ook bij mensen die normaal gesproken niet gauw bang zijn, kan het meemaken van een (ernstige) hypo angstgevoelens oproepen.

Zorgen over hypoglykemie kunnen extreme vormen aannemen. Dit is begrijpelijk; ernstige hypo's kúnnen optreden waardoor u verward kunt raken en ongecoördineerd gedrag kunt vertonen. Het kan zijn dat u door anderen geholpen moet worden. De realiteit is echter dat het zelden gebeurt. Daarbij hebben de mensen in uw omgeving er in de regel veel begrip voor. Zeker wanneer ze op de hoogte zijn van de oorzaak van uw gedragsverandering. Praten met uw naasten over de gevolgen van een hypo kan daarbij helpen.

Zorgen over (ernstige) hypo's zijn volstrekt normaal, zowel voor u als voor uw directe naasten. De kunst is de balans te vinden tussen enerzijds voldoende alert zijn op een hypo en de juiste maatregelen nemen om deze te voorkomen, en anderzijds niet te bezorgd worden en door de angst geleefd te worden. Extreme angst voor hypo's is belastend en kan u hinderen in uw dagelijks functioneren. Soms ontstaat de neiging om de bloedglucose aan de hoge kant te houden, om u 'veilig' te voelen. Of u gaat 'risicovolle' activiteiten en/of situaties mijden, zoals sporten, autorijden of alleen boodschappen doen. U zegt afspraakjes af, omdat u het niet aandurft. Ook de mensen in uw omgeving kunnen overbezorgd worden en geneigd zijn extra op u te letten en vaak te informeren naar uw bloedglucose. Hieronder volgen vijf aanwijzingen die u hulp bieden bij het overwinnen van uw hypoangst.

 

 1. Ontwikkel reële gedachten over het risico van hypo's.
  Uw angst is begrijpelijk, maar waarschijnlijk niet in overeenstemming met het feitelijk risico. Stel uzelf de vraag: hoe vaak heb ik een ernstige hypo gehad in het afgelopen half jaar? Hoeveel reden is er te denken dat dit risico anders zal liggen in de komende tijd? Is er iets veranderd?
   
 2. Pas op voor zelfverwijten.
  Het meemaken van hypo's kan al gauw leiden tot zelfkritiek. Stel vast wat u heeft gedaan om uw hypo's te voorkomen. Heeft u zaken over het hoofd gezien of dacht u: ik kan nog wel even iets afmaken voordat ik mijn hypo op los? Zo ja, probeer hiervan te leren. Zo niet, neem het uzelf dan niet kwalijk.
   
 3. Verbeter uw symptoomwaarneming en reageer tijdig.
  Angst voor hypo's heeft alles te maken met angst voor controleverlies, uw eigen lijf niet meer kunnen vertrouwen. Een goede symptoomwaarneming, ter ondersteuning van uw bloedglucosemetingen kan helpen uw vertrouwen (terug) te winnen. Reageer tijdig op de signalen van uw lichaam, hersenen en emoties. Denken: 'ach, ik kan nog wel even doorgaan, ik maak eerst dit af', kan u duur komen te staan.
   
 4. Leer (beter) ontspannen.
  Angst gaat gepaard met lichamelijke en geestelijke spanning. Deze stress kost niet alleen veel energie, maar kan ook uw diabetesregulatie nadelig beïnvloeden. Stress kan er ook voor zorgen dat u niet meer goed in staat bent hypo's van normale waarden te onderscheiden. De symptomen van een hypo lijken namelijk erg op de symptomen van stress. Bij beiden speelt adrenaline een rol. Door (beter) te leren ontspannen, kunt u extreme stressreacties beter opvangen en zelfs deels voorkomen.
   
 5. Meet regelmatig, maar overdrijf niet.
  Om uw angst te verminderen, probeert u zekerheid te krijgen door vaak uw bloedglucose te meten. Op zichzelf is dit een verstandige reactie, zeker wanneer u weinig betrouwbare hyposignalen heeft. Het gevaar van veel meten is echter, dat u steeds afhankelijker wordt van de meter en steeds minder op uw eigen lichaam durft te vertrouwen. U kunt uw vertrouwen terugwinnen door te begrijpen hoe hypo's bij u ontstaan en hier voortaan rekening mee te houden. In de tweede plaats kunt u uw hypoherkenning verbeteren. Een verbeterd bewustzijn draagt bij tot uw gevoel van controle. In de derde plaats leert de praktijk dat de angst kort na een bedreigende situatie, in dit geval uw hypo, erg hoog is maar in de loop van de tijd geleidelijk aan minder wordt. Wanneer dat bij u niet het geval is, kan het zinvol zijn hulp te zoeken.

  Indien u denkt last te hebben van (extreme) hypo-angst bespreek dit dan met uw arts of diabetesverpleegkundige.

  Bron: Boekje 'Elke dag diabetes'- F.J. Snoek
Delen: