Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Diabetes Spuitangst Vragenlijst

Kies telkens het voor u passende antwoord:

Als ik mijzelf met insuline moet injecteren: (bijna) nooit soms vaak (bijna) altijd
Word ik onrustig
Ben ik gespannen
Ben ik bang
Maak ik me daarover zorgen
Ben ik zenuwachtig
Pieker ik daarover

Uw score is:

Bij een score van 4 of hoger kan het de moeite waard zijn om hierover te praten met uw arts of praktijkondersteuner. Mogelijk is een verwijzing naar uw psycholoog nuttig.

Bron: De Diabetes Spuitangst Vragenlijst (D-SPAV) is de Nederlandse bewerking door Snoek et al (1997) van de Diabetes Fear of Injecting and Self-testing Questionnaire (D-FISQ).

Delen: