Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Behandeling van diabetes type 2

Diabetes gaat nooit over, maar kan wel behandeld worden, zodat u een gezond en actief leven kunt leiden. Met de behandeling van diabetes wordt geprobeerd om samen met u te bereiken dat de hoeveelheid glucose in uw bloed weer normaal wordt en ook zo blijft.

De alvleesklier bij diabetes type 2 is langzaam maar zeker minder in staat om (genoeg) insuline aan te maken. Daarom zal de behandeling in de loop van de jaren moeten worden aangepast. Het tempo waarin aanpassing van de behandeling nodig is, verschilt per persoon. Elke behandeling van diabetes type 2 begint met leefstijlaanpassingen. Deze aanpassingen blijven eigenlijk altijd van kracht. Als leefstijlaanpassingen onvoldoende helpen, dan zal de arts deze aanvullen met een geneesmiddel. Een gezonde leefstijl blijft overigens altijd belangrijk – voor iedereen.

Het effect van de behandeling wordt bepaald door de bloedglucosewaarde en het zogenaamde HbA1c te meten. De bloedglucosewaarde is een momentopname en het HbA1c is een weergave van de gemiddelde bloedglucosewaarde over een periode van twee tot drie maanden. Voor het HbA1c wordt een andere maat gebruikt dan de zelf gemeten waarde in het bloed. Het streven is een nuchtere bloedglucosewaarde tussen de 4 en 7 mmol/l. Het is aan te bevelen om het HbA1c niet hoger te laten zijn dan 53 mmol/mol (7%).

Delen: