Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Wat is een hypo?

Wanneer iemand met diabetes tabletten of insuline gebruikt, kan het gebeuren dat de glucose verder daalt dan wenselijk is, dit noemen we een hypoglykemie of hypo. Er is sprake van een hypo als de bloedglucosewaarde gemeten met een vingerprik lager is dan  4 mmol/l. Dit kan voorkomen bij tabletten die de eigen insuline-productie stimuleren (zoals S.U.-derivaten en repaglinide) en bij insulinetherapie. Oorzaken van een hypo kunnen zijn dat  u minder koolhydraten heeft gegeten dan nodig is op basis van uw medicatiedosis, als u meer medicatie heeft genomen dan gebruikelijk,  als u zich extra lichamelijk (of geestelijk, bij stress) heeft ingespannen of als u alcohol heeft gedronken.

Ook gewichtsverlies kan ertoe leiden dat u eigenlijk minder medicatie nodig heeft, waardoor een hypo op de loer ligt.

Delen: