Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Kunnen hypo's kwaad?

Hypoglykemie is meestal onplezierig maar niet schadelijk, zolang u ervoor zorgt dat de bloedglucosespiegel niet té laag wordt. We maken onderscheid tussen “milde” en “ernstige” hypo’s. Met ernstig bedoelen we hier dat u zelf niet goed meer in staat bent iets te eten of iets te drinken te pakken. Dan is de bloedglucosespiegel in de regel onder de 3.0 mmol/l gezakt. Dat komt bij mensen met type 2 diabetes overigens zelden voor. Als u tijdig reageert op signalen van een dalende bloedglucose is de kans op een ernstige hypo heel klein.

Het is bij een hypo raadzaam de bloedglucosespiegel tijdig en op de juiste manier te corrigeren, en geen onnodige risico’s te nemen. Vooral niet als u deelneemt aan het verkeer of een taak uitvoert waarbij u letsel zou kunnen oplopen. Bij een hypo kan uw reactievermogen minder zijn dan normaal. U bent misschien ook prikkelbaarder dan anders. Neem geen onnodige risico’s en controleer bij twijfel uw bloedglucosewaarde.

 

 

 

Delen: