Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!

Uw kijk op insuline

Mensen met diabetes kunnen hun ziekte verschillend beleven. Dat geldt ook voor medicijnen en in het bijzonder insuline. Er bestaan verschillende ideeën over het nut, de werking en bijwerkingen van insuline. Op basis van de ervaringen van grote groepen patiënten is een vragenlijst ontwikkeld die de belangrijkste opvattingen rond insulinetherapie bevat – zowel positief als negatief. 

Door te klikken op de Kijk op Insuline Test (KIT) kunt u aangeven hoe u aankijkt tegen insulinetherapie. Mogelijk heeft u al ervaring met insulinegebruik of ziet u op tegen bepaalde zaken, zoals te lage bloedglucosewaarden, een “hypo”. Misschien herkent u ook voordelen of heeft u specifieke vragen. Bij elk antwoord op de KIT krijgt u informatie en tips die u kunnen helpen eventuele zorgen weg te nemen, zonodig verdere informatie te zoeken en goede beslissingen te nemen.

Start de test!

Delen: