Ik was best huiverig om te starten met insuline, maar het is me enorm meegevallen!
Geef uw mening!

Om onze website beter aan te laten sluiten bij de behoeften van verschillende groepen mensen met diabetes type 2, horen wij graag wat u van onze website vindt. Daarom vragen wij u onderstaande velden in te vullen.

De gegevens worden voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. U bent op geen enkele wijze naar deze gegevens herleidbaar; ze zullen anoniem worden gebruikt.

Alvast bedankt!

 

1Zijn uw zorgen over hypo's na het lezen van de website afgenomen?
2Denkt u dat de informatie u helpt om hypo's te voorkomen?
3Heeft u na het lezen van de informatie nog behoefte aan meer informatie?
4Was de informatie op deze website nuttig voor u?
5Heeft u nog suggesties voor verbetering?
 
6Kunt u een rapportcijfer geven van 1-10 voor de verschillende functies van de website?
 
Tot slot vragen wij nog naar enkele persoonlijke zaken, zodat we een idee krijgen van de bezoekers van onze website.

Het volgende veld kunt u leeg laten. Deze tekst en het veld zelf, zijn onzichtbaar tenzij u CSS uitgeschakeld heeft.
Delen: